Kort om romanen:

 

Fortællingen tager udgangspunkt i den 26-årige Maries mentale sammenbrud.

 

I skiftende scener fra Maries opvækst og tiden umiddelbart før sammenbruddet fremstilles nogle af de begivenheder og mønstre, der har været med til at forme Marie og hendes liv.

 

 Marie vokser op med sin alkoholiske mor, damefrisøren Mona. Et fast holdepunkt i Maries barndom er fasteren, der kommer på besøg hver søndag, indtil Maries mor pludselig ikke mere vil have hende rendende.

 

Marie har et problematisk forhold til sin mor og afstanden mellem dem øges, efterhånden som Marie bliver ældre.

 

Maries ven, Tobias, bor nedenunder og hans mor åbner gerne døren for Marie og inviterer hende til at spise med.

 

Da der begynder en ny pige i klassen, får Marie sin første veninde, Laura, og der åbner sig en ny og anderledes verden; en verden hvor Tobias ikke hører hjemme, ligesom Laura ikke hører til i Tobias’ verden.

 

En begivenhed fører til, at Marie ikke vil se Tobias mere og en anden begivenhed sætter en brat stopper for gymnasietiden sammen med Laura.

 

 

Kontakt

 

email: piaravnjensen@yahoo.dk

 

mobil: 4182 1622